Language

Portál Wolf ErP

Login

Využitím portálu Wolf ErP môžete vytvárať etikety a technické listy pre zostavu podľa nariadenia (EÚ) č. 811/2013 a 812/2013. Od 26. 9. 2015 je predajca/špecializovaný remeselník povinný tieto dokumenty riadne vyplniť a dodať pre každú ponuku.

Zadajte svoje používateľské meno a heslo. Prístupové údaje získate v príslušnej predajnej kancelárii alebo od kontaktnej osoby spoločnosti Wolf.