Language

Wolf ErP (izstrādājumi enerģētikas jomā) portāls

Login

Izmantojot Wolf ErP (izstrādājumi enerģētikas jomā) portālu, var izgatavot iekārtu komplekta etiķetes un datu lapas atbilstoši ES Regulai Nr. 811/2013 un Nr. 812/2013. No 2015. gada 26. septembra tirgotāju/profesionālo amatnieku pienākums ir atbilstoši aizpildīt un nodrošināt šos dokumentus katram piedāvājumam.

Lūdzam ievadīt lietotājvārdu un paroli. Piekļuves datus var saņemt apkalpojošajā pārdošanas birojā vai no Wolf kontaktpersonas.