Language

Portal Wolf ErP

Login

Na portalu Wolf ErP mogu se izraditi etikete i informacijski listovi kompleta sukladno s Uredbom(EU) br. 811/2013 i 812/2013. Od 26.09.15. je prodavač/dobavljač obvezan za svaku ponudu propisno ispuniti i na raspolaganje staviti ove dokumente.

Unesite svoje korisničko ime i lozinku. Od nadležnog prodajnog ureda ili kontakt osobe iz tvrtke Wolf dobit ćete pristupne podatke.