Language

Portál Wolf ErP

Login

Využitím portálu Wolf ErP můžete vytvářet etikety a technické listy souprav podle nařízení (EU) č. 811/2013 a 812/2013. Od 26. 9. 2015 je prodejce/specializovaný řemeslník povinen tyto dokumenty řádně vyplnit a dodat pro každou nabídku.

Zadejte své uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje obdržíte v příslušné prodejní kanceláři nebo od kontaktní osoby společnosti Wolf.